Δημοσιεύθηκαν χθες δύο (2) ακόμα Π.Δ. που επιλύουν αιτήματα της Ομοσπονδίας μας

Δημοσιεύθηκαν χθες δύο (2) ακόμα Π.Δ. που επιλύουν αιτήματα της Ομοσπονδίας μας

poasy

Αθήνα, 16  Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 404/1/7α

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκαν χθες, 15-01-2020, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύο (2) ακόμα προεδρικά διατάγματα που είναι αποτέλεσμα συνεχών ενεργειών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας προς τη νέα Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και επιλύουν αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Ειδικότερα, πρόκειται για το π.δ. 7/2020 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 6) και το π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.» (Α΄ 7) που αφορούν:

  1. Την τροποποίηση προς το βέλτιστο των διατάξεων που ρυθμίζουν την παραμονή των συναδέλφων στην ενεργό υπηρεσία πέραν του οριζόμενου σε κάθε βαθμό ορίου ηλικίας, είτε έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία διετία είτε έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή (π.δ. 24/1997 & π.δ. 128/2010). Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις των προαναφερόμενων διατάξεων έχουν αναδρομική εφαρμογή και για τους συναδέλφους που αποφασίστηκε η μη παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για το έτος 2020, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή υποβάλουν την εν λόγω αίτηση, εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση του παρόντος.
  2. Την αναμόρφωση και προσαρμογή διατάξεων που αφορούν τη μετάθεση, την τοποθέτηση και τα όρια ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και τις κρίσεις των αξιωματικών του Σώματος.    
  3. Την εξαίρεση του Υπουργείου μας από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4622/2019, όπως επανειλημμένα είχαν αιτηθεί Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας μας.

Η βούληση της νέας Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας στα θεσμικά ζητήματα της Ομοσπονδίας μας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι ήδη άρχισε να κάνει δεκτά κάποια από τα αιτήματά μας, τόσο με τις διατάξεις των προαναφερομένων προεδρικών διαταγμάτων, όσο και με αυτές του π.δ.111/2019. Αναμένουμε από αυτή, ωστόσο, στο άμεσο μέλλον, αφενός να επανεξετάσει το παραπάνω πλαίσιο αποστρατειών του αστυνομικού προσωπικού (π.δ.24/1997 & π.δ.128/2010), λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα πραγματικά περιστατικά υγείας των συναδέλφων και όχι μόνον τους χρόνους απουσίας αυτών από την Υπηρεσία, αφετέρου την επεξεργασία και υλοποίηση των υπολοίπων αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των αστυνομικών κάθε βαθμίδας, συνεχίζει αγόγγυστα να διεκδικεί την επίλυση των αιτημάτων που αναφέρονται στα ψηφίσματα των συνεδρίων της, καθώς και των κάθε φορά προκυπτόντων ζητημάτων, με αποκλειστικό στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των αστυνομικών και των οικογενειών τους. 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

(Τα Προεδρικά Διατάγματα εμπεριέχονται στα συνημμένα αρχεία)

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .