Ανακοίνωση για το 30 Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανακοίνωση για το 30ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 701/8/19

 

Προς: α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

           β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

             (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που συνεδρίασε την 28-01-2020, αποφάσισε, το 30ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2020 να πραγματοποιηθεί την 3 και 4 Μαρτίου 2020, στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ).

Επισημαίνεται ότι, οι διεργασίες του θα ξεκινήσουν στις 15:00΄ της 3ης Μαρτίου 2020 και θα περατωθούν στις 21:00΄ της 4ης Μαρτίου 2020, ενώ θα ακολουθήσει και αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτού έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός.
  • Οικονομικός Απολογισμός/Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής/Προϋπολογισμός.
  • Λοιπά θέματα - Προτάσεις Συνέδρων.

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστοποιώντας τους παράλληλα ότι, θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η αποστολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, έως την 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, τα κάτωθι:

  1. Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών - αντικατάστασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις - δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .