Ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα & αποκαθίσταται το αίσθημα αδικίας των συναδέλφων μας

Ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα & αποκαθίσταται το αίσθημα αδικίας των συναδέλφων μας

poasy

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 503/2/9β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άλλη μια εκκρεμότητα αντιμετωπίστηκε θετικά μετά από τις παρεμβάσεις του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, και αφορά την πίστωση του συνολικού ποσού των 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς των αποσπασμένων συναδέλφων μας για τη στελέχωση Διμοιριών Υποστήριξης σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, όπως επισημάναμε και σε σχετική ανακοίνωσή μας από 03/02/2020, με την υπ’ αριθ. 1647/19/2708282/18-12-2019 διαταγή του κ. Αρχηγού, ενισχύθηκαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Σάμου, Χίου και Β΄ Δωδεκανήσου (Κως και Λέρος), με αστυνομικό προσωπικό από 1-1-2020 έως 31-3-2020, για την παροχή ασφάλειας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μέσω της στελέχωσης των Διμοιριών Υποστήριξής τους, με δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις – Εθνικό Πρόγραμμα 2014 - 2020.

Τα αρχικώς καταβληθέντα ποσά, υπολείπονταν των προβλεπομένων, κατά 25% περίπου και η Ομοσπονδία μας μετέφερε άμεσα προς την Ηγεσία τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων μας. Αποτέλεσμα των ενεργειών μας, ήταν τελικώς να αποφασιστεί η χορήγηση του επιπλέον αυτού ποσού, βάσει της νεώτερης διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμ. 1588/20/311258, την Παρασκευή 14/02/2020.

Με την πράξη αυτή ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας και αποκαθίσταται το αίσθημα αδικίας που είχε δημιουργηθεί, επιβεβαιώνοντας παράλληλα για μια ακόμα φορά την αποτελεσματική παρεμβατική δράση της Ομοσπονδίας με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας της αστυνομικής διοίκησης.

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος   

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .