Μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19

poasy

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 100/2/24

 

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

 

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Θέμα: «Μέτρα προστασίας του αστυνομικού προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19» 

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, πολύ πριν καταγραφούν τα πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, είχε επισημάνει, με αίσθημα συλλογικής ευθύνης, σε εσάς και στη Φυσική Ηγεσία του Σώματος, τόσο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και μέσω αλληλογραφίας, την ανάγκη ύπαρξης μέριμνας για άμεσο εφοδιασμό των συναδελφισσών και συναδέλφων με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπλοκές.

Από την εφαρμογή των πρώτων περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το αστυνομικό προσωπικό, συνδυαστικά και με τη διαχείριση των μεταναστευτικών – προσφυγικών προβλημάτων στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δίνει ωστόσο μια μεγάλη μάχη για το κοινό καλό, με τα περιορισμένα μέσα και με τον μη επαρκή, πολλές φορές, ατομικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Επίσης, μετά τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 από 22-03-2020 ΚΥΑ (Β-986), το αστυνομικό προσωπικό, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων και του αδιάκοπου καθημερινού έργου του, αναλαμβάνει τη διασφάλιση της εφαρμογής του μέτρου πρόληψης περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων. Αποτέλεσα αυτής της κατάστασης είναι η παρατεταμένη έκθεση του αστυνομικού προσωπικού στον κορωνοϊό COVID-19 και ως εκ τούτου η αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης και διάδοσης του ιού, τόσο μεταξύ των μελών της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας, όσο και μεταξύ των πολιτών με τους οποίους έρχονται σε επαφή, αφού όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η φύση της εργασίας μας, αλλά και το αντικείμενο του επαγγέλματός μας, είναι τέτοιο που δεν μπορεί να παρασχεθεί περιοριστικά και τμηματικά, πόσο μάλλον με εξ’ αποστάσεως μεθόδους.  

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνονται επιβεβλημένα τα εξής: α) η τακτική απολύμανση των Υπηρεσιών και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) ο συνεχής εφοδιασμός του αστυνομικού προσωπικού με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και γ) η δημιουργία, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους Φορείς, δομών για τους αστυνομικούς, είτε στα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης είτε στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 401 και 424, όπου θα υποβάλλονται άμεσα σε προληπτικές εξετάσεις για πιθανή μόλυνσή τους από τον κορωνοϊό COVID-19.

Τέλος, επειδή, ήδη σε άλλες χώρες, καταγράφονται δυστυχώς κρούσματα και μεταξύ των αστυνομικών, παρακαλούμε όπως επιδείξετε ταχύτητα στην υλοποίηση των προαναφερθέντων, θωρακίζοντας άμεσα τους καθημερινά εκτεθειμένους στον αόρατο αυτό κίνδυνο συναδέλφους και συναδέλφισσές μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .