Συνάντηση για το Βαθμολόγιο με την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνάντηση για το Βαθμολόγιο με την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

poasy

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 605/5/28

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, πραγματοποίησε συνάντηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με την Ηγεσία του Σώματος και ειδικότερα με τον Αρχηγό, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου, Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ, τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ και άλλους αξιωματικούς, προκειμένου να συζητηθούν θέματα του βαθμολογίου.

Από την πλευρά μας, πέραν της συγκεντρωτικής πρότασής μας, καταθέσαμε επίσημα στη Φυσική Ηγεσία και πρόταση για την κατ’ εξαίρεση βαθμολογική προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου των Αρχιφυλάκων Μ.Α.Υ. που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας με λίγα έτη υπηρεσίας στο Σώμα (22, 23 κ.ά.), ενώ αιτηθήκαμε και τη βαθμολογική προαγωγή, εκτός οργανικών θέσεων, των Υπαστυνόμων Α΄ και Αστυνόμων Β΄ σε Αστυνόμους Β΄ και Αστυνόμους Α΄, αντίστοιχα, προερχομένων από Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον προαχθεί στον αντίστοιχο βαθμό ομοιόβαθμος Αξιωματικός που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, μετά από αιτήματα πρωτοβάθμιων Σωματείων και συναδέλφων μας, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τη φετινή προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ με 22 έτη υπηρεσία στο Σώμα και 11 στο βαθμό. Τέλος, συζητήθηκε η βαθμολογική προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων ειδικών καθηκόντων, αποφοίτων τεχνικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αιτηθήκαμε την ένταξη της κατηγορίας αυτής στην νέα νομοθετική ρύθμιση.

Η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την πλευρά της, δήλωσε ότι επεξεργάζεται την πρότασή μας και θα εξετάσει όλα τα επιπλέον αιτήματά μας. Αναφορικά δε για τους Ανθυπαστυνόμους που εκκρεμεί η βαθμολογική τους προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, μας γνώρισαν ότι η κατηγορία αυτή των συναδέλφων θα προαχθεί αναδρομικά και θα έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία από αρχές Μαΐου τρέχοντος έτους, ημερομηνία προαγωγής νεότερου Ανθυπαστυνόμου με 26 έτη υπηρεσίας, ενώ τόνισαν ότι η συγκεκριμένη προαγωγή δεν διαταράσσεται από τις αλλαγές που αναφέρονται στο νέο βαθμολόγιο και γι΄ αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, δοθείσης της ευκαιρίας, ζήτησε και την άμεση ενίσχυση των αρμοδίων Γραφείων της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού με κατάλληλο αστυνομικό προσωπικό, έτσι ώστε στο μέλλον να μην παρατηρηθούν ξανά καθυστερήσεις στις προαγωγές των συνάδελφων μας, αίτημα που θα εξεταστεί σύντομα, με βάση τα λεγόμενα του κ. Αρχηγού.

Η Ομοσπονδία μας, ως η πολυπληθέστερη και αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της, τόσο για τα διαχρονικά αιτήματα του Κλάδου μας, όσο και για αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των συναδέλφων, εστιάζοντας αποκλειστικά στην άμεση και οριστική επίλυσή τους. 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .