Ελεύθερη μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού και πυροσβεστών στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα

Ελεύθερη μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού και πυροσβεστών στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα

poasy

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 305/3/16β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 305/3/16 από 05-12-2020 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5405 B΄ από 09-12-2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση αυτών για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ.», εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού και των πυροσβεστών, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας - Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.).

Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος 

 

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .