Εφαρμογή Νομοθετικής Ρύθμισης για την ακούσια ψυχική νοσηλεία

Ευχαριστήρια επιστολή

Συντηρητική Εκπαίδευση Αστυνομικών

Μετακινήσεις μαρτύρων αστυνομικών

Συντηρητική εκπαίδευση αστυνομικών

Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της διοίκησης

Διαδικασία μεταφοράς των ψυχικά ασθενών ατόμων για ακούσια νοσηλεία

Παράνομη είσοδος στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών

Φιλοξενία τέκνων αστυνομικών στις κατασκηνώσεις Δήμου Παγγαίου

Ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας

Μετακινήσεις - αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού

Υποβολή πρότασης Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας

Ωράριο εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Παράταση τακτοποίησης αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

Επέκταση ηλεκτρονικών εφαρμογών για τα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων

Παράνομη δια θαλάσσης είσοδος μεταναστών στη νησιωτική επικράτεια

Διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών ατόμων

Μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού

Διάθεση υλικοτεχνικών μέσων

Πρακτική εκπαίδευση Δοκίμων Υπαστυνόμων

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .